ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        

Suliangujut

........................................................................................

Sugusip Tutsiagutsinga, IkKaumannik amma UKausik

Kaujisattik: Tom Gordon
Kaujisapviusok email: tgordon@mun.ca

Tâkkua tutsiaguset ilinniajavut sugusiutluta sivullipautillugit ilinniagutet uKausimmut amma illinattut piulimapvini ilikKusiliginimmut ikKaumautinnut. Pigumannik Kaujisannik ikKaumajammik ikajujumik omatitsigiamik Inuktitut akungani Nunatsiavut’s inosinisangini ilaugutiKavuk mânnakuluk sakKititaujop PiusituKait & Sivuppianiup suliatsaup. Sugusiup Tutsiagutsinga, IkKaumanik amma UKausik takunâvuk allasongugiamik amma uKasongugiamik Labrador Inuktitut suguset tutsiagutsingit allataumajut pivitsautillugit atuKatigenimmut Kângiutisimalittunut ikKaumajaujunut amma atugatsak nutâk uKausimmut sakKititsigialanimmut.

Kaujisannik suliatsamut pigiavuk uKâlaKatiKalluni Nunatsiavut InutuKanginnut pitjutilinnik tutsiagutsinik amma tutsiagutjet ikKaumajaugutinginnik sugusiulaunniminit. Tungavigijanga tâkununga uKâlautinnut piniattuk pijumit 1872 allataumajumit Imgerutsit nôtingit 100, katitsutaumajut (pisimammat) 101 suguset tutsiagutsingit amma uKautset allasângutitaujut German illilugu Inuktitut. Tânna mikijuk allataumajuk KikKaKalaukKuk ilinniagutinnut ilangat Morâviap ilinniagutinginnut Labrador satjugiangani anginitsanik huntanik amma piugijaummagitluni atuttaujuk illuni tusâttaugiamut.

IlauKatautillugit InutuKait , nunalet tutsiatingit amma ilinniatitsijet apigijauniakKut pitjutilinnik tutsiagutjinik ilinniasimajamminik sugusiutlutik tutsiagiamut sugusiujunut. Tânna suliatsaup nâgutinga sakKititaujop pitaKaniakKut sakKititsinimmik allasimajunik suguset tutsiagutsinganut Labrador Inuktitojumik, tamâginik CD amma allataumajumik. Tutsiagutset unikkauset aititsiniammata ikKaumautinnik InutuKait amma tutsiajinik ullumimut sugusinnut. Memorial University’s Tom Gordon amma ilisallagittop ilinniatop Carolyn Chong niuggukatalâtok satjugiami nunaliujuni katitsuilutik tutsiagutsinik amma ikKaumajannik. Taikkua takusalâkKok Kanuk pivitsaugajattunik tutsiagutjinik amma Kanuk piunippâmik atuKatigegiamut tâkkuninga tutsiagutjinik Kaijunut.

Suliangujut