ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

Suliangujut

........................................................................................

IlikKuset-Ilingannet!/Culture-Connect! ÂkKisuivallianik ilikKusinik ilinniagutinnik ilingatillugit Kaujimannigijaujut asiuttailititaugianginnut, sivumuattitaugianginnulu

Kaujisattek: Ashleee Cunsolo, Inez Shiwak
Kagitaujakkut email: ashlee.cunsolo@mun.ca / inezs@rigolet.ca
Kagitaujakkut links: www.facebook.com/groups/208644151873/

Taijaujuk IlikKuset-Ilingannet!/Culture-Connect! suliangujuk pigiasiutigijaudluni ingiggatitausimajuk Rigolettimi, Makkovimmi, amma KipukKami, Nunatsiavut, Labradorimi, pigiasittitausimajuk Oktobara 2013-nami tikidluni March 2014-namut. PitaKatitsisimajuk pivitsagijaugunnatunik inosuttunut (15-25) suliaKaKatiKagiamut inummaginnik idjasijaugunnatunik (35+) ilinniagiamut ilikKusimmi ilisimajaugialinnik, sollu pinasuasongugiamut, mikigianniasongugiamut, mitsusongugiamut, allanguasongugiamut, ujaganut sananguasongugiamut, tattuliusongugiamut, imngisongugiamut ammalu niKijaliusongugiamut. Tallimausimalauttut inosuttuit amma tallimautillugit ilinniatitsiKattatut atunit nunagijaujumi.  Atunit inosuttuk pivitsaKattitauKattasimajuk ilinniagiamut atunit ilinniatitsiKattatumit, taimaimmat ilinniagunnasisimalauttut tallimanik adjigengitunik ilikKusimmi ilisimajaugialinnik. Atunit inosuttuk ilinniatitausimalauttuk nalautsigalattumik 30-nik sitontinik atunit ilinniatitsisimajumi, katidlugit nalautsigalattumik 150-ni sitontini tamatsumunga ilauKatausimalauttuk atunit inosuttuk. Isumagijautillugu kajusitsianiKasimaninga tapvani suliangusimajuk unutsititsigiallagiamut kingulligenik amma ilikKusimmi Kaujimannigijaujunik atuKatigejutsanik amma ilonnâgut ilauKatausimajut Kanuisimangininginnut ammalu pisongunimminik ippigittitausimaninginnut, ingiggatigiallalâttavut tânna pigiasiutigijautillugu suliangutillugu Rigolettimi 2016-nami kajusititsiutigijaulâttilugu atuvalliniKalluni piusigijaugunnamangât âkKisuigutigigianga Kaujimannigijaujunik ammalu piusigijaulluni asiuttailititsigiamut ammalu sivumuatitsigiamut Inuit ilisimannigijanginnik, Kaujimannigijanginnilu.  Tugâgutigijaujuk piguttisigiamut tâtsuminga suliangujumik utittitaulluni Makkovimmut, KipukKamullu Jârini Kaijuni, taikkua nunalet taimâk pigumaniKatuappata.  

Tânna suliangujuk nunalinnut-aulataujuk amma nunalinnik-tungaviKadluni, ammalu âkKisuttauKattatuk Inez Shiwakimut, Aulatsijiujumut taijaujumik ‘My Word’: UnikkâKatigegusinnik amma Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliginimmut SuliaKapvik. Ilonnatik inosuttut amma ilinniatitsidlutik ilauKataujut tapvani suliangujumi pisimajut Rigolettimit, Nunatsiavuttimi. Taitsumani suliangujuk angijuguttitaugajappat atuttaulilluni asinginni nunalinni, nunagijaujumi aulatsijitsait tigujauKattalâttut atunit nunagijaujumi ingiggatitsigiamut, ilonnâgullu kamagiamut suliangujumik.  Ammalu ikajuttigeKatiKalâgivugut nunagijaujumi Inuit Nunalet kavamanginnik.

Ilangagut-kenaujaKattitaugutet pitâgijausimajut taijamit Nasivvik Centre ilingatillugit Inuit Inositsiagittotitaugutinginnut amma Asianguvalliajunut Avatinut amma Nunatsualimâmi Kaujisattilaginnut Tungavinganit

Suliangujut