ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

Suliangujut

........................................................................................

Pivalliatitsinik Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliunnimik amma Kaujisannikut Pigunnautigijaujunut

Kaujisattek: Ashlee Cunsolo, Inez Shiwak
Kagitaujakkut email: ashlee.cunsolo@mun.ca / inezs@rigolet.ca
Links: http://www.cbu.ca/faculty-staff/faculty/ashlee-cunsolo-willox/

2009-nami tainna Rigolettimiut Inuit kavamanga Rigolettimi, Nunatsiavut, Labradorimi kajusiutiKasimalauttuk namminik aulatsigiamut nutâmik pannaigutimmik pivalliatitsigiamut sivullipâmik Inunnut-aulataujumik aulatsivimmik tungavigijautillugit Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliunnimik amma Kaujisannik. Taimanganit pigiasittitaulaummanit, tainna ‘My Word’: UnikkâKatigegusinnik amma Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliginimmut SuliaKapvik pivalliatitausimalittut ilisimallagittunut aulataulidlutik unuttut kamagijaugiaKaKattatut: ilinniatitsinikkut Kagitaujatigut pokKatauKattatunik unikkâsongugiamut amma Adjinguangit Takutsautillugit Taggajâliuttausimajunut katimautigijauningitigut; âkKisuinik ammalu pivalliatitsinik Kaujisagiamut pannaigutinnik; aulatsiKattanik apitsotinnik amma KaujisanniuKattatunik; taggajâliunnik, naillititâginik, ammalu sakKititsiKattanik takujagannik; KaujimaKatigeKatiKannik unuttumaginnik ikajutsiniKajunik ilingajunut Kaujisagiamut tugâgutigijaujunut ammalu piusitsaliugusinnut; siammatitsiKattanik Kaujimattitaugutitsanik nenittausimajutigut amma Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliginnimik; amma Kaujimannigijaujunik siammatitsiKattanikkut.

Taijak ‘My Word’ Lab amma pivalliatitsisimammijuk pigunnausigijaujunik Kaujisannimi sivulittiugiamut, nunalinnut-tasiuttaunikkut sivulliujiKattagiamut, ammalu nunalet-tungavigijautillugit piusigijauluaKattatunik atuKattagiamut. Isumagijautillugu kajusitsianigisimajanga taijaujop ‘My Word’ Lab, pannaigutiliuttausimajut pigiasittitausimalittut pivalliatitsigiamut nunagijaujumi Kagitaujatigut pokKatauKattatunik tusagatsaliginimmut amma Kaujisannimut pigunnausigijaujut Makkovimmi, KipukKamilu, ikajuttigeKatiKanikkut taijamik ‘My Word’ Lab Rigolettimi.   

Tânna suliangujuk nunalinnut aulataujuk amma nunalinnik tungaviKadluni, amma âkKisuttauKattatuk nunaliuKataujumut, Inez Shiwakimut, tânna Aulatsijiujuk taijaujumik ‘My Word’: UnikkâKatigegusinnik amma Kagitaujatigut pokKatauKattatunik Tusagatsaliginimmut SuliaKapvik.

Suliangujut