ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

Suliangujut

........................................................................................

Inuit namminik-aulatsinigisimajangit Morâviat Misiuningit tamânetillugit

Kaujisattik: Hans J. Rollmann
Kagitaujakkut email: hrollmann@mun.ca
Kagitaujakkut links: http://www.ucs.mun.ca/~hrollman/

Nunatsiavut kavamanga kiggatunniKajuk ikKanattumagiujumik sakKititsisimanimmut ullumiulittuk Inuit namminik kavamagijanganik Labradorimi. Tâvatuak Inuit namminik-aulatsiKattasimaningit akuniunitsami piusiKaKattasimajut. Inuit ilusituKamini katimaKattasimajut uKâlautiKaKattadlutik nunalet isumâluttitaugutigijanginnik ammalu inoKatigegusimmi nâmmasingiutigijaujut sittutitauKattatillugit. PivalliagutiKadlutik taikkuninga katimanniuKattasimajunik, Morâviat misiuningit 18 hontani katsungainiKattisisimajut ilangagut namminik-aulatsiniKagiamut akKutigijautillugit kivgait Morâvianut katimmaviliaKattasimajunut Labradoriup taggami sadjugiangani. 19 hontait pigiannigalangani, katimattet annigijausimajut ilauKataugiamut nunalet inutuKagijangit sakKititausimalauttut taijaudlutik AngajukKauKatiget. Tamakkua pigiasiutigijausimalauttut ikajullagilauttut silatsuami Morâviat aulatsijigilauttangita pigasuagutigiKattalauttanginnut katsungainniKatitsigiamut ununnisanik NunaKakKâsimajunik ilauKatautitsigiamut katimmavimmi nunagijaujumilu.
 
Tamakkua ottugasuagutigijauKattasimajut Inuit aulatsigianginnut Labradorimi Kaujisattaugiallajutsaujut tungavigijautillugit Morâviat allaKattasimajangit, asiuttailititsisimajut ilanginnik ivlinattulagiujunik allatausimajunik ammalu ilauKataujunut kisiani KaujimajaugiaKasimajunik Inuit AngajukKauKatiget katimautigiKattasimajanginni allatausimajut, Tainna suliangujuk Kinijuk allautiKagiamut ammalu Kaujisagiamut tamatsuminga sivungani Inuit namminik aulatsinigiKattasimajanginnik, Kimiggusialugillu.

Morâviat siagunitanik piulimatsivingit ilauKatauniKajut pitaKatitsigiamut taikkuninga siagunitanik piKutigijaujunik ilingatillugit tamatsumunga Kaujisannimut, kajusittitaulâttuk ikajuttigeKatiKanikkut Dr. Peter Evansimik.

Suliangujut