ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

Suliangujut

........................................................................................

Kagitaujamut pokKataulânninga Sivullipausimajuk Morâviat katimmavingani AllaKutigijausimajuk Hopedalemi; Morâviat katimmavimmi AllaKutingita Nunatsiavut/Labradorimi Suliagijaugutingagut

Kaujisattik: Hans J. Rollmann
Kagitaujakkut email: hrollmann@mun.ca
Kagitaujakkut links: http://www.ucs.mun.ca/~hrollman/

Taikkua AllaKutingit Morâviat katimmavingata Labradorimi kiggatunniKajut ivlinattojunik Kaujimajaugutinginnik unutsivalliamangâta, katavalliamangâtalu Inuit amma taimangasuanitanik atuttaugajattunik Kaujisautigigiamut inulimânik amma inoKatigeguset Kanuilinganigijanginnik.  Taimangnit 1771-naminit, Kaujimattitaugutet allatauKattasimajut Labradorimi kingungani katimanniuKattasimajut pivalliatitausimalauttut ilingatillugit Morâviat katimmavinganut ilingajunut amma misiuninut Joruppiami amma silatsualimâmi.

Taikkua Kaujimattitaugutet allatauKattasimajut pitaKatitsiKattatut taikkuningatuinnaungituk pimmagittojunik Kaujimajaugutinginnik Morâviat Inuit ammalu misiuniligijiuKattasimajunik Nunatsiavut/Labradorimi, taikkua naittotillugit Kanuk pisimajuKammangât kinaummangâtalu tuKuttuKammat allatauKattasimajut pimmagittulagiulittut atuttauKattagiangit piusigijauKattasimajunut unuttunut iniKasimajunut Labradoriup taggangani sadjugiami. Ammalu suli, taikkua pattitaugutinnut ilingajut inummagiulittut pattitaugutinginnut pitaKajut Inuit namminik atigijanginnik sivungani Uppitonimminut atittâtaukKâtinnagit pattitaugamik. Ammalu nunami inigiKattasimajangit pigiannimi Morâviat Inuit napvâtaugunnatut tamakkutigona Kaujimajaugutittigut. 

Taikkua suli sakKijâjut Morâviat katimmavimmi AllaKutingit Labradorimi kamagijaulâttut tapvani Kaujisannimut suliangujumi.  Pigiasiutigillugu suliangulâttuk, tainna sivullipausimajuk taimangasuanitak Morâviat katimmavingata AllaKutinga pisimajuk Hopedalemit Kaujisattaulâttuk, allataulluni amma nipiliuttauluni.

Tainna Morâviat katimmavinga amma Suliangujumik Aulatsiji Marjorie Flowers ilauKataulâttut tâtsumunga suliangujumut.  Taikkua Kaujijausimajut tapvangat suliangujumit atuinnautitaulâttut Nunatsiavut kavamangata nunaliKutinginnut amma Nunatsiavuttimi pivitsaKagiamut Kanuttonilet.

Suliangujut