ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca           

Siagunitait

............................................

IlikKusimmi Nunait

............................................

Sivuliuset

............................................

Kaujititsinik kinaunimmik

............................................

TusagatsaliuttauKattatut

............................................

Nutat Unikkauset

Joni

........................................................................................

Kiviannik Sivulligisimajattinut

Adjiliugijiulluni Candace Cochrane-ni tataminiagutiKainnasimavuk unikkausinituinnaungituk unikkautigijaujunik adjinguani, unikkausinillitauk tukitâttausimajunik KimiKKuKattanimmit adjinguanik pitjutilinnik uvlunik Kângisimalittunit. Adjinguak adjinguattalik jârikKutunitsamik ilagisimajannik unuttuni jârini Kângisimalittuni, adjinguak, adjinguattalik illumik sakKijâgunnaitumik, adjinguat takutitsijut Kanuk inosiKaKattalaummangâtta sakKijâgunnaliaKilikKut – ilonnaitalu unikkausiliusongujuit, atanniKanniujumik siagu piusiuKattalauttunik, uvlumiujuk piusiulittunut uKausituinnaujuit uKausituinnatigut pigunnangitanganik... Atuatsigiallak

UKâlalautta Inuttitut! (Let’s Speak Inuktitut!)

Pigutsatluni Nainimi Silpa Suarak tusâKattalauttuk Inuktutut uKâlajunik nanituinnâtluni. UKausituKagijammik atuinnalauttuk angigamini sugusiunniminit, jârikKutusivallialitluni uKausituKagijanga asiuvallialilauttuk Kallunâtitut kisiani uKâlaluaKattanialitluni, kisianilu Ilinniavitsuamik ilinniagigami sugusittâliaKitlunilu ippigiummilauttuk Kanuk uKausituKanga inosimminut atunniKatsiatigimmangât... Atuatsigiallak

Mai

........................................................................................

Piulimatsinik IlukKusigijaptinik, NiugguKattajunik Kaujimatitsisiagasuannimik

2017-nami tungavigijaulâttuk Nunatsiavummiut IlikKusigijapta katingajuKalippat una taigosigilâttanga, Piulimatsinik IlukKusigijaptinik, NiugguKattajunik Kaujimatitsisiagasuannimik imâk Rigolettimiukkut tagvani jârimi tungasuttisilâligamik uvlusiutitsiligutik. Nunaliujuit kajusimatsialaukKut pannaigutiKalaugamik tamatsuminga âkKisuigutitsialaugamik Kanuk pinianniKajutsaulaummangâta niukKuKattajuit KuviasuKataugutitsangit, Kanullu tukisititsiatitaugajammangâtik Inuit ilukKusigijangit atuttauKattamangâta mikigianniatlutik aullaiKattalaummangâta sivunganiulauttumi... Atuatsigiallak

Mertz 2017

........................................................................................

Sanajaujuk Sivunganivut Atuttausongugiamut

Moraviap Misiuningit Kaujimajautsiatut ilingajumut akuni allaKattasimammata. Namminigijangit mikijut allaKutingit Labrador Inuit Nunagijanginnit uvattinik takutitsijuk takijunik allaKattasimajanginnik. Namminigijangit mikijut allaKutingit iluani Labrador Inuit nunagijanginni uvattinik takutitsijuk Nunatsiavut sivullivinigijanginnik... Atuatsigiallak

Januar 2017

........................................................................................

Tânna AngajukKâk Nalunaikkutanga ilingajumut kinakkutuinnanut IlauKatautiKagiamut Ikajuttigennik tunijaujuk omunga Double Mer Nuvuani Itsasuanittavininnik Suliangujumut

Dr. Lisa Rankin Memorial Ilinniavitsuanganit Itsasuanittavininnik SuliaKapvinganit amma Rigolet AngajukKânga, Jack Shiwak, aittutausimajuk tânna ilinniavitsuap AngajukKâp Nalunaikkutanganik ilingajumut kinakkutuinnanik IlauKatauKattanimmut Ikajuttigennimut Decembera 16, 2016-nami... Atuatsigiallak

Tânna AngajukKâk Nalunaikkutanga ilingajumut kinakkutuinnanut IlauKatautiKagiamut Ikajuttigennik tunijaujuk omunga Double Mer Nuvuani Itsasuanittavininnik Suliangujumut

Pilluni ogganianimmit amma immapiligijimit, avatiliginimmut amma silak tautsivallianinganut, NunaKakKasimajut aulatsiningit, NunaKakKâsimajuit uKausingit utititauningit, omajunik paitsinimmut, ammalugiallak; Kanuitutuinanik KaujisanniKavuk pittuKavuk Labrador-imi ullumi... Atuatsigiallak

Decembera 2016

........................................................................................

Nunalinni Itsasuanitaliginnik

Pigutsaluni KipukKami, Samantha Jacque tusasimajuk unikkausinnik Inovianut katapviutausomik, angijualuk tingijok tatattuk pinguanut ilinganiattumut sugusinut Labradorip Taggangata Satjugianganut tingiKattalauttuk pukkitotluni amma katattauKattalauttuk itlivialuit aittosianik nunalinnut ilinganiattumut Inoviagalammi atunik jârimi. Tamakkua unikkauset tusasimajangit allagiasigumajuk tâpsuminga allatamminik “Inovia Nutâmmi.” Tânna unikkausik... Atuatsigiallak

Utittisivallianik Inuttitut ilingajumut 21st Jâringinni, ilinniagutik pisimajuk Welsh-imit

Tapvani ullumi aggâniulauttuk Sarah Townley North West River-imit nalautsigajalaungituk pulâgialânniminik AtaniKajumik Charles iningani illugasatsuamik Wales – imi – tâvatuak ullungani Decembera 10 Townley amma 16 asigiallait Canadamiut Inuit iniggalauttut Wales-imut ilinniagiattugiamut Kanuk Welsh utittisivallialimmangâmmik uKausigijanginnik... Atuatsigiallak

Atuatsijuk Kaujimajaujunut Piguttunut

Carol Gear Makkovimmiuk, Nunatsiavut ikKaumavut pigutsatluni Labrador Taggâni Satjugiami amma takutluni taijanik irises sitjaup killingani. Anânsianga tikkuatunginnaKattalauttangit amma KaujimakKujitluni KinijanginnaKattagialik, tâvatuak attulugatik attutausaigaisonik piguttunik... Atuatsigiallak